Natur og Spire samarbeider i DNS

I 2019 ble Natur vgs. en del av Den naturlige skolesekken. Organisasjonen Spire er med som samarbeidspartner. Fjorårets prosjekt hadde problemstillingen: Hvilke muligheter har vi til å påvirke til en bærekraftig utvikling? Elevene skulle også finne ut av hvordan vi kan gjøre matvanene våre mer berekraftige. Opplegget var et tverrfaglig…

Natur deltar i Lektor 2 skoleåret 2020/2021

Skolen har fokus på praktisk anvendelse av fagene Matematikk, Naturfag, Kjemi og Naturforvaltning, samt Bruk og vern. Skolen har fått forespørsel av Oslo kommune om å bidra i arbeidet med å gjøre en sideelv av Alnaelva (Fossumbekken) til fiskeførende vassdrag. Elevene skal være med å kartlegge leveforhold i vassdraget, beregne…

MØTE FOR FORELDRE/FORESATTE

Natur videregående skole har gleden av å invitere dere til informasjonsmøte i skolens lokaler. På grunn av koronasituasjonen begrenses deltakelse til en foresatt per elev, og møtet holdes uten elever. Dato:        Mandag 7. september 2020 1NAA       Kl. 17.30 1NAB       Kl. 18.00 2HHA       Kl. 18.30 2LGH       Kl. 18.45 2LGS        Kl. 19.00 Sted:        Strømsveien…

Informasjon om skolestart

Alle møter til oppgitte tider UTE FORAN HOVEDINNGANGEN MED GOD AVSTAND. Rektor og undervisningsinspektør tar imot hver enkelt og forteller hvor dere skal møte opp videre. Tider for oppmøte: Vg1 mandag 17. august kl. 09.00 – 14.00 Vg2 mandag 17.august kl. 11.00 – 14.00 Vg3 mandag 17.august kl. 11.00 – 14.00 Voksne gartnerelever på Vg2…

6

VELKOMMEN TIL SKOLESTART

Vi takker med dette for at du har tatt imot skoleplassen ved Natur videregående skole og ønsker degvelkommen til skolestart. Tider for oppmøte: Vg1 mandag 17. august kl. 09.00 – 14.00Vg2 mandag 17. august kl. 11.00 – 14.00Vg3 mandag 17. august kl. 11.00 – 14.00Voksne gartnerelever på Vg2 onsdag 19.…

Naturbruksstipend til elev ved Natur vgs

Navn: Isolde Constanse Albertsen Studieretning Natur vgs:  VG2 Landbruk / Villmark 1. Fortell om det stipendet du har fått  Det er et stipend som deles ut av Skogselskapet for å fremme naturbruk og tildeles elever på naturbrukslinjer.2. Hva har du tenkt å gjøre med stipendet på kr. 8000.-?Først skal jeg…