Skip to content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Vg2 Heste- og dyrefag

Ved Natur videregående skole består undervisningen i programområdet for Vg2 Heste- og dyrefag av både av teori og praksis. Drift og entreprenørskap og Dyrekunnskap, dyrevelferd og aktivitet utgjør de felles programfagene for dette programområdet. Ungdomsbedrift, forebyggende helsearbeid, sykdoms- og skadelære, fôringslære, treningslære, hovlære, atferdslære og læringsteori er bare noen av temaene du vil lære mer opp programfagene. I faget Dyrekunnskap, dyrevelferd og aktivitet med hest rir og kjører elevene en til to ganger i uken gjennom hele skoleåret. Vi tilbyr også egentrening i ridning og -kjøring for satsende elever. Dette frigjør eleven fra 4-8 skoletimer pr. uke som skal brukes på trening av egen hest for instruktør. Det er ikke et krav om å ha egen hest for å gå Vg2 heste- og dyrefag hos oss.

Etter fullført og bestått Vg2 heste- og dyrefag kan du gå Vg3 Opplæring i bedrift som lærling over to år for å ta fagbrev i Hestefaget eller i Dyrefaget, og få yrkestittel. Dersom du ønsker generell studiekompetanse kan du velge å gå Vg3 Studieforberedende innen naturbruk hos oss. Velger du å gå Vg3 Studieforberedende innen naturbruk direkte etter Vg2 Heste- og dyrefaget kan du få forkortet lærlingetiden i Vg3 Opplæring i bedrift med 6 måneder, dersom du ønsker å gå ut i læra etter Vg3 hos oss.


Beskrivelse av programfagene

Drift og entreprenørskap
Programfaget omfatter grunnleggende arbeidsprosesser og yrkesøvelse innen daglig drift av stall. Økonomistyring, kvalitetssikring og utvikling og etablering av hest som næring inngår i programfaget. Videre handler programfaget om utstyr, redskaper, verktøy og materialer og grunnleggende teknikk og håndverk. Programfaget dreier seg også om sammenhengen mellom yrkesutøvelse, arbeidsmiljø, naturvern, friluftsinteresser og økonomi. Videre handler programfaget om krav og normer i arbeidslivet, gjeldende regelverk og sikkerhets- og miljøtiltak knyttet til aktiviteter og arbeidsoppgaver.

Dyrekunnskap, dyrevelferd og aktivitet
Programfaget omfatter aktiviteter knyttet til omgang med og bruk av ulike typer hester innen tradisjonelle og nye bruksområder. Det handler om stell, håndtering, kjøring, ridning og andre aktiviteter. I dette inngår valg, bruk, tilpasning og vedlikehold av utstyr.

Programfaget omfatter også hestens biologi og atferd, forebyggende helsearbeid og sykdomslære. I dette inngår hestens bein og hover. Videre dreier programfaget seg om hestens eksteriør og bevegelse, og om trening, fôring og avlsarbeid. Programfaget omhandler også profesjonelt hestehold og gjeldende regelverk.

Lenke til gjeldende læreplan: Vg2 Heste- og hovslagerfag

For å bli tatt inn på Vg2 Heste- og dyrefag må søkeren normalt ha bestått Vg1 Naturbruk eller tilsvarende.

Fellesfag Årstimer (60 min.)
Kroppsøving 56
Norsk 112
Samfunnsfag 84
Felles programfag
Drift og entreprenørskap 197
Dyrelære og aktivitet 280
Yrkesfaglig fordypning 253 / 133
Valgfrie programfag* 140
Kjemi 1
Til sammen 982

* Varierer fra år til år.

Som hovedregel er fullført og bestått Vg2 Heste- og dyrefag grunnlag for å tegne lærekontrakt eller inntak til Vg3 i studieretningen.

Ved Natur videregående skole kan vi tilby:

  • Studieforberedende Vg3 innen naturbruk (gir generell studiekompetanse)

Kontakt oss

Tlf: 22 90 86 00
E-post: post@natur.vgs.no
Org. nr.: 971526025

Strømsveien 323A, 1081 Oslo

HER FINNER DU OSS

FØLG OSS PÅ:

FACEBOOK
INSTAGRAM

Search