Skip to content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Ved Natur videregående skole tilbyr vi deg som har videregående skole fra før utdanning innen ALLE våre programområder; Heste- og dyrefag /m fordypning innen hest eller hund, Landbruk og gartnernæring m/fordypning innen gartner, og skogbruk/villmark/landbruk.

Før inntak må alle voksne realkompetansevurderes, realkompetanse er den kompetansen du har opparbeidet deg gjennom formell opplæring og gjennom deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv, ved kurs, bedriftsintern opplæring o.l. Realkompetanse skal vurderes ut fra aktuelle læreplaner for fag, som kan være både fellesfag og programfag. Men du kan ikke få realkompetansevurdering som sluttvurdering i fag fra læreplaner for Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram.

Godkjent realkompetanse i et fag er likeverdig med bestått i faget. Godkjent realkompetanse skal dokumenteres med kompetansebevis, eventuelt med vitnemål.
Både for voksne med rett til videregående opplæring og voksne uten rett til videregående opplæring er det en forutsetning for inntak at hjemfylket vurderer realkompetansen til den enkelte voksne. Realkompetansevurderingen må foretas før det kan fattes enkeltvedtak om inntak.

Ta kontakt med ditt hjemfylke for mer informasjon:

Agder
Innlandet
Møre og Romsdal
Nordland
Oslo
Rogaland
Vestfold og Telemark
Troms og Finnmark
Trøndelag
Vestland
Akershus
Buskerud
Østfold

Kontakt oss

Tlf: 22 90 86 00
E-post: post@natur.vgs.no
Org. nr.: 971526025

Strømsveien 323A, 1081 Oslo

HER FINNER DU OSS

FØLG OSS PÅ:

FACEBOOK
INSTAGRAM

Search