skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Studieforberedende Vg3 innen naturbruk består av fellesfag, programfag og valgfrie programfag. Du får generell eller spesiell studiekompetanse akkurat som på allmennfaglig påbygg, og kan gå videre til høgskoler eller universiteter.

Lenke til læreplan: Studieforberedende Vg3 innen naturbruk

For å bli tatt inn på Studieforberedende Vg3 innen naturbruk må søkeren normalt ha bestått Vg2 i studieretningen eller tilsvarende.

Fellesfag Årstimer (60 min.)
Historie 140
Kroppsøving 56
Matmatikk 2P-Y/R1 140
Naturfag 84
Norsk 281
Felles programfag
Naturforvaltning 140
Valgfrie programfag * 140
– Biologi
– Feltarbeid i Naturbruk
– Kjemi 2
– Internasjonal engelsk
Til sammen 981

* Varierer fra år til år.

Når du har fullført og bestått 3 år videregående opplæring får du generell studiekompetanse og naturforvaltningskompetanse som gir mulighet for videre studier på universiteter og høgskoler.

×Close search
Search