Visste du at:

Urbant landbruk er et satsingsområde i Oslo og flere andre byer.
Det trengs mange med erfaring med dyr, landbruk og gartnernæring i byene våre.

Du kan søke deg til NMBU veterinærstudiet etter fullført Vg3 (med realfag) på
Natur videregående skole.

Du kan søke sykepleierutdanning når du får studiekompetanse etter tre år på
Natur videregående skole.

Som gartner kan du dyrke mat og jobbe med parkanlegg,
men også drive med forskning.

Hvis du velger realfag, kan du få inntil 2 realfagspoeng ekstra hos
Natur videregående skole.

Erfaring med hund og hest fra Natur videregående skole kan hjelpe hvis du vil jobbe med disse dyrene i politiet.

Vg3 Naturbruk er det eneste programområde som gir
0,5 realfagspoeng.