22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Natur videregående skole tilbyr fordypning i Skog/Villmark/Landbruk .Dette tilbudet passer for deg som liker praktisk arbeid og fysisk aktivitet. Det passer like godt for jenter som for gutter.

Du lærer og får erfaring med å ferdes i skog og mark gjennom ulike friluftsaktiviteter som f. eks overnattingsturer ute, skiturer, fiske, leirdueskyting, småviltjakt, orrhaneleik, fjellklatring, rafting, juving, rappellering osv. Det kan variere fra år til år hvilke aktiviteter som blir arrangert.

Du vil lære om generelt skogbruk og hvordan håndtere større og mindre redskaper og maskiner. Du vil også lære om generelt landbruk, blant annet om husdyr og planteproduksjon. Praksisen tar du med deg inn i klasserommet, og teorien blir enklere å forstå.

Etter Vg2 Skogbruk har du mulighet for å gå videre i et lærlingeløp innen skogbruk eller ta studiekompetanse.

Dette er noe av det du lærer og opplever i løpet av skoleåret på Vg2:

 • det grunnleggende om samspillet i naturen
 • klare deg ute, kle deg riktig, pakke sekken
 • tenne bål, bruke kart og kompass
 • bruke og vedlikeholde maskiner og redskap som for eksempel motorsag
 • forvaltning av skog, fisk og vilt
 • biologisk mangfold
 • miljøvern
 • konsekvenser av hogst og jakt
 • lovverk, næringsspørsmål, drive bedrift
 • ungskogpleie og tømmerhogst
 • fôring og stell av dyr
 • jordprøvetaking og gjødselplanlegging
 • forskjeller og likheter i økologisk og konvensjonell drift
 • besøk på ulike gårder

Lenke til læreplan: Vg2 Landbruk og gartnernæring

For å bli tatt inn på Vg2 Landbruk og gartnernæring m/fordypning Skog/Villmark/Landbruk må søkeren normalt ha bestått Vg1 Naturbruk eller tilsvarende.

Fellesfag Årstimer (60 min.)
Engelsk 56
Kroppsøving 56
Norsk 56
Samfunnsfag 84
Felles programfag
Forvaltning og drift 197
Produksjon og tjenesteyting 280
Yrkesfaglig fordypning 253
Til sammen 982

Ved Natur videregående skole kan vi tilby:

 • Studieforberedende Vg3 innen naturbruk (gir generell studiekompetanse)
søk