Skip to content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Natur videregående skole tilbyr fordypning i Villmarksliv. Tilbudet passer for deg som liker praktisk arbeid og fysisk aktivitet. Det passer like godt for jenter som for gutter.

Du lærer og får erfaring med å ferdes i skog og mark gjennom ulike friluftsaktiviteter som f. eks overnattingsturer ute, skiturer, fiske, leirdueskyting, småviltjakt, orrhaneleik, fjellklatring, rafting, juving, rappellering osv. Det kan variere fra år til år hvilke aktiviteter som blir arrangert.

Du vil lære om generelt skogbruk og hvordan håndtere større og mindre redskaper og maskiner. Du vil også lære om generelt landbruk, samt et mer urbant landbruk og skogbruk i bynære områder. Praksisen tar du med deg inn i klasserommet, og teorien blir enklere å forstå. Vi har en rekke gode samarbeidspartnere i nærmiljøet og mye av praksisen foregår i eller like utenfor Oslo kommune.

Dette er noe av det du lærer og opplever i løpet av skoleåret på Vg2:

 • det grunnleggende om samspillet i naturen
 • klare deg ute, kle deg riktig, pakke sekken
 • tenne bål, bruke kart og kompass
 • bruke og vedlikeholde maskiner og redskap som for eksempel motorsag
 • forvaltning av skog, fisk og vilt
 • biologisk mangfold
 • miljøvern
 • konsekvenser av hogst og jakt
 • fra trær til ferdige produkter
 • lovverk, næringsspørsmål, drive bedrift
 • urbant skogbruk og skjøtsel
 • fôring og stell av dyr
 • urbant landbruk som hydroponi og plantekasser
 • forskjeller og likheter i økologisk og konvensjonell drift
 • besøk på ulike gårder

Lenke til gjeldende læreplan: Vg2 Landbruk og gartnernæring

For å bli tatt inn på Vg2 Landbruk og gartnernæring m/fordypning Villmarksliv må søkeren normalt ha bestått Vg1 Naturbruk eller tilsvarende.

Fellesfag Årstimer (60 min.)
Kroppsøving 56
Norsk 112
Samfunnsfag 84
Felles programfag
Forvaltning og drift 197
Produksjon og tjenesteyting 280
Yrkesfaglig fordypning 253 / 113
Valgfrie programfag* 140
Kjemi 1
Til sammen 982

* Varierer fra år til år.

Ved Natur videregående skole kan vi tilby:

 • Studieforberedende Vg3 innen naturbruk (gir generell studiekompetanse)
 • Vg3 Landbruk m/urban profil (gir yrkeskompentanse i landbruk med urban profil og yrkestittel agronom)

Kontakt oss

Tlf: 22 90 86 00
E-post: post@natur.vgs.no
Org. nr.: 971526025

Strømsveien 323A, 1081 Oslo

HER FINNER DU OSS

FØLG OSS PÅ:

FACEBOOK
INSTAGRAM

Search