22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Tanken bak gartnerutdannelsen på Natur er at du skal forstå de grunnleggende prinsippene som styrer en plantes ve og vel. Det betyr at du må ha en del teori, selv om mye av utdannelsen er praktisk arbeid og utferder.

Dette er noe av det du lærer og opplever i løpet av skoleåret på Vg2:

  • HMS i gartneryrket
  • grunnbegreper i botanikk og plantefysiologi
  • plantekjennskap
  • plantevern, ugras og skadegjørere
  • planteformering
  • enkel regnskapsføring
  • utplasseringspraksis hos gartnerbedrifter

Lenke til læreplan: Vg2 landbruk og gartnernæring

For deg som har studiekompetanse fra før, er det skole tre dager per uke; onsdag, torsdag og fredag. På mandag og tirsdag ligger det kun fellesfag på timeplanen.

Høst og vår er det utplassering i bedrift i fulle uker (5 dager per uke), samt en hel uke med øvelser på vinteren.

For å bli tatt inn på Vg2 Landbruk og gartnernæring må søkeren normalt ha bestått Vg1 Naturbruk eller tilsvarende.

Fellesfag Årstimer (60 min.)
Engelsk 56
Kroppsøving 56
Norsk 56
Samfunnsfag 84
Felles programfag
Forvaltning og drift 197
Produksjon og tjenesteyting 280
Yrkesfaglig fordypning 253
Til sammen 982

Ved Natur videregående skole kan vi tilby:

  • Vg3 Gartnernæring (gir yrkeskompetanse med yrkestittel Gartner)
  • Studieforberedende Vg3 innen naturbruk (gir generell studiekompetanse)
søk