skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Gartnerutdanning på Natur vgs er rettet mot Bygartnerprofilen som omfatter planteproduksjon og etablering og stell av grøntanlegg med pryd- og spiselige vekster. Produksjonsdelen vår er vinklet mot småskalaproduksjon av spiselige vekster og prydvekster på friland og veksthus. Du lærer å forstå de grunnleggende prinsippene som styrer en plantes ve og vel. Du blir kjent med ulike aktører innen gartnerbransjen gjennom øvelser og utplasseringspraksis i Oslo og omegn og danner oversikt over mangfold i bransjen. Mye av utdannelsen er praktisk arbeid og utferder, men det blir også en del teori spesielt på vinterhalvåret.

Dette er noe av det du lærer og opplever i løpet av skoleåret på Vg2:

  • grunnbegreper i botanikk og plantefysiologi
  • plantekjennskap
  • plantevern, ugras og skadegjørere
  • planteformering (grønnsakshage og sommerblomster)
  • stell av grøntanlegg
  • HMS i gartneryrket
  • enkel regnskapsføring
  • tilknytning til bransjen gjennom utplasseringspraksis hos gartnerbedrifter

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli nye læreplaner i programfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående skole. Bakgrunnen for arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag er ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Endringene på Vg2 vil gjelde fra 2021. Det legges ut informasjon så fort det er endelig bestemt. For mer informasjon se link til Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-skjer-nar/

Fortsatt planlagte tilbud på Vg2:
hest, hund, gartner, skog/villmark/landbruk

Lenke til gjeldende læreplan: Vg2 landbruk og gartnernæring

For deg som har studiekompetanse fra før, er det skole tre dager per uke; onsdag, torsdag og fredag. På mandag og tirsdag ligger det kun fellesfag på timeplanen.

Høst og vår er det utplassering i bedrift i fulle uker (5 dager per uke), samt en hel uke med øvelser på vinteren.

For å bli tatt inn på Vg2 Landbruk og gartnernæring må søkeren normalt ha bestått Vg1 Naturbruk eller tilsvarende. Voksne søkere som ikke har bestått Vg1 Naturbruk bør realkompetansevurderes før inntak på Vg2. Mer om realkompetansevurdering finner du HER

For å bli tatt inn på Vg2 Landbruk og gartnernæring må søkeren normalt ha bestått Vg1 Naturbruk eller tilsvarende.

Fellesfag Årstimer (60 min.)
Engelsk 56
Kroppsøving 56
Norsk 56
Samfunnsfag 84
Kjemi 1 140
Felles programfag
Forvaltning og drift 197
Produksjon og tjenesteyting 280
Yrkesfaglig fordypning 253/113
Til sammen 982

Ved Natur videregående skole kan vi tilby:

  • Vg3 Gartnernæring (gir yrkeskompetanse med yrkestittel Gartner)
  • Studieforberedende Vg3 innen naturbruk (gir generell studiekompetanse)
×Close search
Search