skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Opplæringen er praktisk rettet der mye foregår ute. Mye handler om å bruke naturen sommer og vinter, og om hvordan vi mennesker påvirker naturen.

Teori og praksis knyttes sammen. Noen dager blir du møkkete og våt. Andre dager er du mest innendørs og jobber med bøker og pc.

En dag i uka er satt av til faget Prosjekt til fordypning. Da er du enten utplassert i en bedrift som gir deg mulighet til å prøve ut aktuelle lærefag, eller du fordyper deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå sammen med faglærer. Eksempler på bedrifter kan være gårdsbruk, stall, gartneri eller andre bedrifter som driver naturbasert virksomhet.

I programfaget Naturbasert produksjon får du smakebiter av programområdene vi tilbyr på Vg2. Det vil si at du skal innom planter, maskiner, tradisjonelle husdyr som ku, gris og sau, hest, hund og skogbruk. Du får blant annet kjøre traktor, bruke motorsag, stelle og fôre små og store dyr, ri og kjøre hest.

Ved skolestart får du utdelt en bærbar pc som du låner av skolen. Denne beholder du gjennom hele skoleløpet hos oss. Som elektronisk læringsplattform benytter vi Fronter, som gir deg full oversikt over lekser, oppgaver, beskjeder mm.

Realfag

For deg tenker på en utdannelse der spesiell studiekompetanse er et krav, tilbyr vi 1T-matte på Vg1 som danner grunnlaget for R1-matte på Vg3.
Kjemi 1 og Kjemi 2 tilbys på hhv Vg2 og Vg3.

Du får også et halvt realfagspoeng ved å velge Studieforberedende Vg3 innen naturbruk.

Lenke til læreplan: Vg1 Naturbruk

For å få opptak på Vg1 Naturbruk, må søker normalt ha fullført 10-årig grunnskole eller tilsvarende.

Fellesfag Årstimer (60 min.)
Kroppsøving 56
Norsk 56
Engelsk 84
Matmatikk 1P-Y/1T 84/140
Naturfag 56
Felles programfag
Naturbasert aktivitet 140
Naturbasert produksjon 337
Prosjekt til fordypning 168/112
– hagebruk
– hest
– hund
– landbruk
– skogbruk
Til sammen 981

Ved Natur videregående skole kan vi tilby:

  • Vg2 Heste- og hovslagerfag
  • Vg2 Landbruk og gartnernæring m/fordypning Gartner
  • Vg2 Landbruk og gartnernæring m/fordypning Hund
  • Vg2 Landbruk og gartnernæring m/fordypning Landbruk
  • Vg2 Skogbruk
×Close search
Search