22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Heidi Tokstad

Rektor

Epost: Heidi.Tokstad@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 01

Anne Kjelme

Inspektør

Epost: anne.kjelme@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 03

Leslie T. Thøgersen

Epost: leslie.thogersen@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 04

Anne Britt Bleken

Epost: anne.britt.bleken@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 19

Harald Gjesvik

Epost: harald.gjesvik@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 17

Judith Meadow

Epost: judith.meadow@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 18

Pål Kristian Rødsdalen

Epost: pal.kristian.rodsdalen@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 21

True Strand Schildmann

Epost: true.schildmann@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 21

Maiken Solli

Epost: maiken.solli@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 19

Mari Elvevold

Epost: mari.elvevold@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 22

Mona Mangseth

Epost: Mona.Mangseth@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 12

Johnny Johansen

Epost: johnny.johansen@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 15

Seija Kallionpää

Epost: seija.kallionpaa@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 10

Snorre K. Utengen

Epost: Snorre.Utengen@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 11

Håvard Lia

Epost: havard.lia@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 15

Cecilie Gudmundsen

Epost: cecilie.gudmundsen@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 12 (permisjon til januar 2017)

Mona Kristin Nordli

Epost: mona.nordli@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 10

André Wedaa

IKT

Epost: andre.wedaa@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 07

Victoria Ollila

Epost: Victoria.Ollila@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 13

Mari Bronken Hauge

Rådgiver
Epost: mari.hauge@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 06

 

Kjersti Fiske

Epost: kjersti.fiske@natur.vgs.no 
Tlf: 22 90 86 16

Siri Lervik

Epost: siri.lervik@natur.vgs.no

Tlf.: 22 90 86 13

Robert Østreng

Epost: robert.ostreng@natur.vgs.no

Tlf.: 22 90 86 14

Elin Stokkan-Kluge

Helsesøster er hos oss mandager 8.30-14.00 og onsdager 8.30-15.30, og hun tar gjerne imot besøk. Elever som har behov for noen å snakke med, er velkomne til henne.

Elin har telefonnummer 47 67 79 72.

Jonathan Grevstad Lindholt

Epost: Jonathan.Grevstad.Lindholt@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 20

Ingvild Ringheim-Bakka

Epost: Ingvild.Ringheim@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 00

Kate Iren Tangnes

Epost: Kate.Iren.Tangnes@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 00

Nina Heimdal

Epost: Nina.Heimdal@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 00

Petrine Austvik Gullesen

Epost: Petrine.Austvik.Gullesen@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 00

Regnskap

Lønn/regnskap

Epost: post@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 04

søk