skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Heidi Tokstad

Rektor

Epost: Heidi.Tokstad@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 01

Solveig Andersen

Undervisningsinspektør

Epost: Solveig.Andersen@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 04

Anne Kjelme

Inspektør

Epost: anne.kjelme@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 03

Leslie T. Thøgersen

Epost: leslie.thogersen@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 04

Anne Britt Bleken

Epost: anne.britt.bleken@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 19

Pål Kristian Rødsdalen

Epost: pal.kristian.rodsdalen@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 21

True Strand Schildmann

Epost: true.schildmann@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 21

Maiken Solli

Epost: maiken.solli@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 19

Johnny Johansen

Epost: johnny.johansen@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 15

Seija Kallionpää

Epost: seija.kallionpaa@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 10

Snorre K. Utengen

Epost: Snorre.Utengen@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 11

Håvard Lia (permisjon)

Epost: havard.lia@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 15

Cecilie Gudmundsen – permisjon frem til januar 2020

Epost: cecilie.gudmundsen@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 12

Tori Weseth Haugli

Epost: tori.haugli@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 10

Victoria Ollila

Epost: Victoria.Ollila@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 13

Mari Bronken Hauge

Rådgiver
Epost: mari.hauge@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 06

 

Kjersti Fiske

Epost: kjersti.fiske@natur.vgs.no 
Tlf: 22 90 86 16

Siri Lervik

Epost: siri.lervik@natur.vgs.no

Tlf.: 22 90 86 13

Robert Østreng

Epost: robert.ostreng@natur.vgs.no

Tlf.: 22 90 86 14

Helsesykepleier

Helsesykepleier er til stede hver mandag og tirsdag 8.30-15.00, og hun tar gjerne imot besøk. Elever som har behov for noen å snakke med, er velkomne til henne.

Elever ved Natur videregående har mulighet til å benytte Helsestasjon for ungdom på mandager kl 15-17:30, 3. etasje Alna helsestasjon.  Her er det mulig å få snakke med helsesykepleier, lege og psykolog.

Jonathan Grevstad Lindholt

Epost: Jonathan.Grevstad.Lindholt@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 20

Ingvild Ringheim-Bakka

Epost: Ingvild.Ringheim@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 00

Kate Iren Tangnes

Epost: Kate.Iren.Tangnes@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 00

Nina Heimdal

Epost: Nina.Heimdal@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 00

Petrine Austvik Gullesen

Epost: Petrine.Austvik.Gullesen@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 00

Marianne Lilleeng Walløe

Epost: Marianne.Lilleeng.Walloe@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 00

Simen Jørgen Freang Klomsæt

Epost: Simen.Klomsaet@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 00

Ann Iren Hårdnes Sand

Epost: annIren.sand@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 00

Ida Soland Thu

Epost: Ida.Soland.Thu@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 00

Margrete Reenskaug Lie

Epost: Margrete.Reenskaug.Lie@natur.vgs.no

Vikar for Cecilie Gudmundsen

Erland Normann Høglund

Epost: Erland.Hoglund@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 00

Hanna Barfod

Epost: hanna.barfod@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 00

Lars Berg

IKT

Epost: lars.berg@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 07

×Close search
Search