skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Naturbruksstipend til elev ved Natur vgs

Navn: Isolde Constanse Albertsen


Studieretning Natur vgs:  VG2 Landbruk / Villmark

1. Fortell om det stipendet du har fått  Det er et stipend som deles ut av Skogselskapet for å fremme naturbruk og tildeles elever på naturbrukslinjer.
2. Hva har du tenkt å gjøre med stipendet på kr. 8000.-?Først skal jeg ta et kurs i hvordan man bruker never som takstein, det er en gammel byggeteknikk som jeg skal bruke på en jordgamme jeg lager. Så vet jeg om et kurs til høsten om permakultur, som er en helt annen måte å dyrke på enn på norske åkere (og i brorparten av verden også). jeg tror det det er fremtidens måte å dyrke på hvis vi skal kunne bo på denne jorda. Forhåpentligvis er det noe mer igjen, og da skal jeg bruke det på et kurs i friluftsliv. Jeg tok et i fjor sommer, og det har gitt meg mye.
3. Har du begynt å tenke på hva du skal gjøre etter videregående?Helt ærlig, så vet jeg ikke. Det er et skogfag på NMBU på ås som virker interessant, men så virker jo brannkonstabel spennende. Eller kanskje arkitekt. Noe av det fine med NATUR er at jeg kan gjøre hva jeg vil, jeg lukker ingen dører. Jeg kan ta generell eller spesiell studiekompetanse, eller gå rett ut i lære. Men jeg tror kanskje jeg tar et år hvor jeg lærer meg nye håndverk og reiser for få ny kunnskap.  
4. Hva er det mest positive med Natur videregående skole?    Det mest positive, hmmm, det er så mye å velge! Noe av det mest positive er jo det vi lærer om, mye av det synes jeg er interessant og vi har mye praksis. Det er ikke nødvendigvis noe jeg kommer til å bruke direkte i min fremtidige jobb, men man får et helt annerledes perspektiv som man tar med videre. Hensyn til naturen må man ha, det er jo her vi lever.
5. Hvilke planer har du i sommer?    Sommeren kommer til å gå til å bygge jordgamma og gå Hardangervidda på tvers med en god venn fra Natur. Og kurs i taktekking. +litt sommerjobb
6. Hvilke råd vil du gi 10. klassinger som skal søke seg til videregående skole?     Velg noe du har litt interesse i eller synes er spennende. Hvorfor velge noe du ikke liker? Jeg valgte NATUR fordi jeg liker natur og skolen gjorde så mye moro og variert. Og man får jo studiekompetanse, så vinnvinn.
×Close search
Search