skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Nytt om covid-19 og fraværsgrensen fra Utdanningsdirektoratet

Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak. Den voksne befolkningen er i stor grad vaksinert, og en økende andel ungdom får vaksine. Barn og unge har lav…

×Close search
Search