skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Nytt om covid-19 og fraværsgrensen fra Utdanningsdirektoratet

Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.

Den voksne befolkningen er i stor grad vaksinert, og en økende andel ungdom får vaksine. Barn og unge har lav risiko for alvorlig covid-19 sykdom. Derfor er det ikke lenger nødvendig eller forholdsmessig å ha tiltak i skoler og barnehager som begrenser hverdagen deres.

De grunnleggende smittevernrådene gjelder:

  • Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  • God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  • Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Både barn og voksne skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Ingen kan nektes å komme i barnehagen eller på skolen, selv om de ikke er testet. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

Unntaket fra fraværsreglene forlenges til og med 10. oktober. Fram til denne datoen kan elevene fortsatt levere egenmelding hvis de er over 18 år, og ha med melding fra foreldre hvis de er under 18. Dette gjelder kun fravær av helsegrunner.

Fra og med 11. oktober går vi tilbake til de vanlige reglene med dokumentasjon fra lege for å unnta fraværet fra vitnemålet og 10 %-regelen.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/korona–normal-hverdag-med-okt-beredskap/

×Close search
Search