skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Info fra styremøte

På styremøte i går kveld, 15.03.2023, ble det på bakgrunn av lavere søkertall enn tidligere vedtatt at skolen går inn for virksomhetsoverdragelse til Oslo kommune. På bakgrunn av bystyrevedtaket 01.03.2023 og dialog med politikere har vi grunn til å være optimistiske med tanke på en god løsning for fremtiden. Vi…

Ny søknadsfrist 10.mars

På grunn av usikkerheten som har vært rundt skolepengene for Oslo-elever med ungdomsrett, har vi utsatt søknadsfrist til 10.mars. Det er nå avklart at elever som begynner ved Natur videregående skole høsten 2023 får dekket skolepengene ut alle tre årene hos oss.

×Close search
Search