skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

MØTE FOR FORELDRE/FORESATTE

Natur videregående skole har gleden av å invitere dere til informasjonsmøte i skolens lokaler.

På grunn av koronasituasjonen begrenses deltakelse til en foresatt per elev, og møtet holdes uten elever.

Dato:        Mandag 7. september 2020

1NAA       Kl. 17.30

1NAB       Kl. 18.00

2HHA       Kl. 18.30

2LGH       Kl. 18.45

2LGS        Kl. 19.00

Sted:        Strømsveien 323 A, 3. etasje

Hensikten med møtet er å gi informasjon om skolen, undervisningsopplegg, regelverk og våre første erfaringer med skoleåret. Møtet vil være todelt med innledning av rektor. Deretter vil kontakt-lærerne fortsette møtet med «sine» foresatte.

Kontaktlærerne vil orientere om:

  • Klassemiljø og undervisning
  • Ordensreglement, fraværsreglement, praktiske opplysninger
  • Itslearning

Påmelding på e-post til post@natur.vgs.no innen torsdag 27. august 2020, eller til sentralbordet

på tlf. 22 90 86 00. Påmeldingen må inneholde elevenes navn og antall foreldre/foresatte som kommer på møtet.

Vi gjør også oppmerksom på at alle foreldre/foresatte vil bli innkalt til foreldresamtale med kontaktlærere senere i høst.

Med vennlig hilsen

NATUR videregående skole

Logo HT

Heidi Tokstad

Rektor

×Close search
Search