skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no
Natur Deltar I Lektor 2 Skoleåret 2020/2021

Natur deltar i Lektor 2 skoleåret 2020/2021

Skolen har fokus på praktisk anvendelse av fagene Matematikk, Naturfag, Kjemi og Naturforvaltning, samt Bruk og vern. Skolen har fått forespørsel av Oslo kommune om å bidra i arbeidet med å gjøre en sideelv av Alnaelva (Fossumbekken) til fiskeførende vassdrag. Elevene skal være med å kartlegge leveforhold i vassdraget, beregne vannføringsmengde, ta vannprøver og analysere dem. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norges jeger -og fiskerforbund (NJFF) vil også være med i prosjektet. Formålet med prosjektet er å bedre forholdene for ørret.
×Close search
Search