skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Natur og Spire samarbeider i DNS

I 2019 ble Natur vgs. en del av Den naturlige skolesekken. Organisasjonen Spire er med som samarbeidspartner. Fjorårets prosjekt hadde problemstillingen: Hvilke muligheter har vi til å påvirke til en bærekraftig utvikling? Elevene skulle også finne ut av hvordan vi kan gjøre matvanene våre mer berekraftige. Opplegget var et tverrfaglig samarbeid mellom naturfag, naturbasert næringsaktivitet og naturbasert produksjon og tjenesteyting. Parallelt deltok elevene i Duckys NM i klima, for å se hvordan de på individnivå kunne redusere sitt CO2-avtrykk. Prosjektets høydepunkt var da Vg1-elevene laget deilig mat til hele skolen av verpehøner som ellers skulle kastes. Butikkene i nærområdet ga bort gratis mat med kort holdbarhet som også ble en del av måltidet. Prosjektene videreføres dette skoleåret.

Vg1 serverer mat til skolens elever.
Sortering av gratis matvarer.

×Close search
Search