skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Informasjon om skolestart

Alle møter til oppgitte tider UTE FORAN HOVEDINNGANGEN MED GOD AVSTAND. Rektor og undervisningsinspektør tar imot hver enkelt og forteller hvor dere skal møte opp videre. 

Tider for oppmøte: 
Vg1 mandag 17. august kl. 09.00 – 14.00 
Vg2 mandag 17.august kl. 11.00 – 14.00 
Vg3 mandag 17.august kl. 11.00 – 14.00 

Voksne gartnerelever på Vg2 onsdag 19. august kl. 08.00 – 15.30. Husk dokumentasjon på realkompetansevurdering før oppstart. 

Skolen følger retningslinjer for smittevern for GULT LYS fra Utdanningsdirektoratet – hvis ikke annen informasjon kommer før skolestart. I så fall vil ny informasjon bli lagt ut. 

Disse reglene gjelder fra skolestart:
1. Syke personer skal ikke være på skolen
2. Håndvask og god hostehygiene er viktig
3. Redusert kontakt mellom personer:

– Alle møter rett i klasserommet eller oppgitt møtested
– Håndhilsning og klemming skal unngås
– Alle har faste plasser i klasserommet
– 1 meters avstand i alle situasjoner utenfor klasserommet
– Hallen skal ikke benyttes til pauser. Bruk klasserommet eller uteområdene
– Spis ved egen pult – eller ute
– Unngå å dele mat, drikke og utstyr
– Unngå kollektivtransport så langt det lar seg gjøre

Vi ønsker velkommen til tryggest mulig skolestart!

Rektor

×Close search
Search