skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Har du lyst til å flytte klasserommet ditt ut i naturen? Vil du ta en videregående utdanning som forbereder deg på arbeidslivet eller på videre studier, samtidig som du får dyrke interessene dine for dyr og friluftsliv? Da er Natur videregående skole stedet for deg.

En annerledes skoledag
Når du får holde på med det du virkelig liker, blir skoledagen ofte ekstra spennende. Vi gir deg mye tid til å praktisere det du lærer. Hos oss kan du ri og kjøre hest eller bruke dagen ute og lære om skogbruk, jakt og fiske, hvordan du blir gartner og mye mer. Samtidig kan du også velge realfag, og du kan få generell og spesiell studiekompetanse slik at du kan søke plass på universitet eller høyskole. Velger du realfag får du spesiell studiekompetanse, som for eksempel kan gi deg mulighet til å studere videre til å bli veterinær.

Gode venner, inkluderende miljø
Natur videregående skole er godkjent for inntil 300 elever, og her finner du et godt og inkluderende miljø der alle blir sett og der samholdet er godt. Vi organiserer felles utflukter som gjør fellesskapet enda sterkere. Det er lett å trives som elev her.

Jobbe eller studere mer
Noen av disse jobbene kan du søke hvis du tar yrkesfag og fagbrev, andre må du studere videre på universitet eller høyskole for å kunne søke på. Hos oss kan du velge begge deler – enten et yrkesfaglig program eller studiekompetanse som gir deg mulighet til å fortsette å studere etter videregående. Selv om du først velger et toårig yrkesfaglig kurs, kan du bygge på med et tredje år for å få studiekompetanse.

På Natur videregående skole kan du blant annet utdanne deg innenfor områdene skog, landbruk, hund, garnernæring eller heste- og hovslagerfag. Etter hvert kan du velge mellom mange viktige og interessante yrker, for eksempel veterinær, gartner, skogsmaskinfører, agronom, hovslager eller politi med patruljehund.

Sentrumsnært
Natur videregående skole finner du på Furuset i Oslo, mellom IKEA og Nordre Lindeberg Gård. T-banen og bussen går like ved, så du kommer deg lett til og fra sentrum.

Ordliste

Generell studiekompetanse

Har du generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. Du må ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller. Generell studiekompetanse kan oppnås ved å fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 i ulike utdanningsprogram, eller ved å fullføre et yrkesfaglig utdanningsprogram bestående av Vg1 og Vg2 pluss Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Spesiell studiekompetanse

Spesiell studiekompetanse kreves for å søke til enkelte utdanninger, for eksempel veterinærmedisin. Ved Natur videregående skole kan elevene ta realfagene Matematikk R1, Kjemi 1 og Kjemi 2.

Yrkeskompetanse

Å ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke. Opplæring i de såkalte lærefagene fører fram til fag- eller svennebrev etter bestått fag- eller svenneprøve. I håndverkspregede fag heter det svennebrev og svenneprøve, i andre fag fagbrev og fagprøve. Opplæringen foregår både i skole og bedrift over totalt fire år eller mer. Opplæring i de fagene som ikke hører inn under lærefagene gir yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev etter tre års opplæring i skole (ofte med innlagte praksisperioder).

Fagbrev

Etter fullført yrkesfaglig utdanning og en periode som lærling i bedrift, får de som består en fagprøve et fagbrev som dokumenterer utdanningen. Det vanligste er å ta to år på skole og to år i bedrift.

Vg1

Vg1 er det første året i videregående opplæring og foregår i skole. Elevene kan velge mellom ulike utdanningsprogram. Ved Natur videregående skole tilbyr vi utdanningsprogrammet Naturbruk.

Vg2

Vg2 er det andre året i videregående skole og foregår i skole. Dette året begynner elevene å spesialisere seg ved å velge mellom de programområdene som finnes innenfor utdanningsprogrammet de valgte på Vg1.

Vg3

Vg3 er det tredje året med videregående utdanning, som enten foregår i skole eller som to års opplæring i bedrift (læretid).

Ungdomsrett

Ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring (ungdomsrett). Du har også rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring og fått yrkeskompetanse – med eller uten fag-/svennebrev.

Dette er noe av det du etter hvert kan bli

Etter tre år på Natur videregående skole kan du jobbe som gartner eller agronom, eller studere videre og velge mellom en lang rekke yrker.

Veterinær – forebygger og behandler sykdommer hos dyr. Som dyrlege gir du også råd til dyreeiere. Veterinærer kan jobbe med mange forskjellige retninger innen dyrehelse, inkludert jordbruksdyr, fiskeoppdrett og kjæledyr. Yrket kan også innebære laboratoriearbeid, forskning og undervisning.

Agronom – driver eller arbeider på landbrukseiendommer. En agronom jobber blant annet med husdyr- og planteproduksjon, forvaltning av innmark og utmark, bruk og vedlikehold av maskiner og tekniske hjelpemidler, foredling av råvarer, markedsføring og omsetning.

Gartner – produserer, vedlikeholder og selger plantevekster, ofte i privat sektor. Gartnere kan også arbeide innen offentlig sektor, spesielt med parker og grøntanlegg. En gartner jobber blant annet med klimastyring, vanning, gjødsling og planteformering, høsting, pakking og lagring av planteprodukter for salg, og kan også drive med forskning.

Hestefaglært – blir du med fagbrev i hestefaget. Du kan for eksempel arbeide innenfor trav, rideskole, galopp, hesteturisme og fritidsaktiviteter. En hestefaglært bruker mye tid på stell, tilsyn og trening av hester.

Hovslager – arbeider med å sko hester. En hovslager må kunne beskjære hover, mestre kald- eller varmsmiing av hestesko og feste sko på hoven. Økning i antall hester og økt hesteinteresse gjør at det trengs flere faglærte hovslagere. Noen hovslagere arbeider på en fast arbeidsplass, men de fleste reiser ut til kundene. Som hovslager kan du for eksempel jobbe i trav- og galoppsporten.

Skogsoperatør – jobber hos skogsbedrifter eller skogeiere, i kommunalt eller statlig skogvesen. Etter gjennomført fagbrev starter mange som skogsmaskinførere, og de jobber også med planting, tynning og kulturarbeid. Det er mulig å videreutdanne seg på høyskole innenfor faget skogbruk.

Politi med patruljehund eller ridende politi – jobber med å trener opp politihund og bruker den som redskap i politiarbeid, eller med hest på politipatrulje i ordenssammenhenger. Det er en fordel å ha erfaring med hunder eller hester før man søker seg til slike jobber innen politiet. For å bli politi må man utdanne seg ved Politihøgskolen, og før man får jobbe med dyr må man ha noen års erfaring i vanlig polititjeneste.

Sykepleier –gir medisinsk pleie og omsorg til syke mennesker. Som sykepleier kan du jobbe med folk i alle aldre, for eksempel på sykehus, aldershjem, bo- og rehabiliteringssentre eller i ambulansetjenesten. Med generell studiekompetanse fra Natur VGS kan du søke på sykepleierutdanning.

Grønn entreprenør – utvikler ideer til bærekraftig og miljørettet næringsvirksomhet og setter dem ut i livet. Med god kunnskap til jordbruk, gartneri eller husdyrhold er mulighetene nærmest uendelige. Et godt eksempel på grønt entreprenørskap er bedriften Epleslang, som hjelper mennesker med ulike fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer i jobb med å plukke nedfallsfrukt som ingen vil ha for deretter å lage eplemost som de selger.

Sjekk utdanning.no for mange flere yrkesmuligheter!

×Close search
Search