22 90 86 00 post@natur.vgs.no

I agronomutdannelsen tilbyr vi undervisning i blant annet husdyrlære, planteproduksjon, gårdsdrift, teknikk og håndverk og skogbruk. Undervisningen er en god kombinasjon av teori og praksis i form av øvelser i skolens regi og arbeid på gårdsbruk med plante- og husdyrproduksjon.

Dette er noe av det du lærer og opplever i løpet av skoleåret på Vg2:

 • besøk på gårder som driver med ku, gris, sau etc.
 • fôring og stell av dyr
 • siloslått, tresking og potetopptaking
 • kjøre tresker, traktor med plog og annen redskap
 • jordprøvetaking og gjødselplanlegging
 • klassetur til utlandet
 • forskjeller og likheter i økologisk og konvensjonell drift
 • vedlikehold og reparasjon på maskiner og redskap
 • utferder til aktuelle bedrifter, arbeidsplasser etc.
 • ungskogpleie og tømmerhogst

Lenke til læreplan: Vg2 Landbruk og gartnernæring

For deg som har studiekompetanse fra før, er det skole tre dager per uke; onsdag, torsdag og fredag. På mandag og tirsdag ligger det kun fellesfag på timeplanen.

Høst og vår er det utplassering i bedrift i fulle uker (5 dager per uke), samt en hel uke med øvelser på vinteren. Da er du utplassert på gårdsbruk i Norge eller utlandet.

For å bli tatt inn på Vg2 Landbruk og gartnernæring må søkeren normalt ha bestått Vg1 Naturbruk eller tilsvarende.

 

Fellesfag Årstimer (60 min.)
Engelsk 56
Kroppsøving 56
Norsk 56
Samfunnsfag 84
Felles programfag
Forvaltning og drift 197
Produksjon og tjenesteyting 280
Yrkesfaglig fordypning 253
Til sammen 982

Ved Natur videregående skole kan vi tilby:

 • Vg3 Landbruk (gir yrkeskompetanse med yrkestittel Agronom)
 • Studieforberedende Vg3 innen naturbruk (gir generell studiekompetanse)
søk