22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Etter å ha fullført Vg3 Gartnernæring vil du ha tilegnet deg kunnskap som vil være til stor nytte i gartnerrelaterte yrker.

Du lærer/opplever blant annet

  • gjødsling og jordlære
  • stell og skjøtsel av grøntanlegg
  • planting og plantedyrking
  • hagedesign og hagekunsthistorie
  • plantekjennskap
  • rammebetingelser for hagebruket
  • autorisasjonskurs i plantevern
  • utplasseringspraksis hos gartnerbedrifter

Lenke til læreplan: Vg3 Gartnernæring

Undervisningen foregår 5 dager per uke.

For å bli tatt inn på Vg3 Gartnernæring må søkeren normalt ha bestått Vg2 Landbruk og gartnernæring eller tilsvarende.

Fellesfag Årstimer (60 min.)
Kroppsøving 56
Felles programfag
Planteproduksjon 420
Plantebruk 197
Omsetning 140
Gartnerbedriften 168
Til sammen 981

Du får yrkeskompetanse med yrkestittel Gartner etter tre års videregående opplæring, og kan gå ut i arbeidslivet.

søk