skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Etter å ha fullført Vg3 Gartnernæring på Natur vgs skal du ha opparbeidet grunnleggende kunnskap om planter for å kunne forstå sammenheng mellom plantens trivsel og vekstvilkår.  Du skal kunne gå inn som aktiv deltager i gartnerbransjen og ha oppdatert kunnskap om muligheter og utfordringer som berører gartnerbransjen. 

Du lærer/opplever blant annet

  • stell og skjøtsel av grøntanlegg
  • hovedkulturer innen spiselige vekster og grøntanleggsplanter
  • hagedesign og hagekunsthistorie
  • plantekjennskap
  • rammebetingelser for hagebruket
  • omsetningsformer innen gartnernæring
  • autorisasjonskurs i plantevern
  • bygge nettverk gjennom utplasseringspraksis hos gartnerbedrifter
  • klassetur

Etter fullført gartnerutdanning kan aktuelle arbeidsområder være f.eks anleggsgartnerfirmaer, hagesenter, planteskole, stell av inneplanter, offentlig sektor som skolehager, gravlund, botanisk hage, eller ulike institusjoner med eget grøntanlegg. Mange av våre elever har starter sitt eget firma og i årenes løp er det utviklet et voksende samarbeidsnettverk blant tidligere elever.

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli nye læreplaner i programfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående skole. Bakgrunnen for arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag er ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Endringene på Vg3 vil gjelde fra 2022. Det legges ut informasjon så fort det er endelig bestemt. For mer informasjon se link til Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-skjer-nar/

Lenke til læreplan: Vg3 Gartnernæring

Undervisningen foregår 5 dager per uke.

For å bli tatt inn på Vg3 Gartnernæring må søkeren normalt ha bestått Vg2 Landbruk og gartnernæring eller tilsvarende.

Fellesfag Årstimer (60 min.)
Kroppsøving 56
Felles programfag
Planteproduksjon 420
Plantebruk 197
Omsetning 140
Gartnerbedriften 168
Til sammen 981

Du får yrkeskompetanse med yrkestittel Gartner etter tre års videregående opplæring, og kan gå ut i arbeidslivet.

×Close search
Search