22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Hos oss får du en grunnleggende innføring i heste- og hovslagerfaget. Undervisningen består av både teori og praksis i god kombinasjon. Det kan for mange gjøre lærestoffet enklere å forstå.

Hver uke er det satt av tid til praktiske øvelser som f. eks fôring, anatomi, hovstell og saltilpassing. Det er ikke nødvendig å ha egen hest for å velge heste- og hovslagerfaget.

Etter Vg2 Heste- og hovslagerfag har du mulighet for å gå videre i et lærlingeløp innen hestefaget eller hovslagerfaget. Eller du kan velge studiekompetanse.

Dette er noe av det du lærer og opplever i løpet av skoleåret på Vg2:

 • opprinnelse og utvikling
 • anatomi og fysiologi
 • hestens naturlige atferd
 • avlsopplegg på forskjellige raser
 • fôring, typer fôr og fôrplaner
 • sykdommer og skader
 • håndtering av hest og sikkerhet
 • stallen og konstruksjon av den
 • bruk av hest; riding, kjøring, trav, galopp, hest i skogen
 • utplassering i bedrift høst og vår
 • utferder til aktuelle staller, rideanlegg, utdanningsinstitusjoner, arbeidsplasser etc.

Lenke til læreplan: Vg2 Heste- og hovslagerfag

For å bli tatt inn på Vg2 Heste- og hovslagerfag må søkeren normalt ha bestått Vg1 Naturbruk eller tilsvarende.

Fellesfag Årstimer (60 min.)
Engelsk 56
Kroppsøving 56
Norsk 56
Samfunnsfag 84
Felles programfag
Aktiviteter med hest 141
Hest og hestehold 168
Stalldrift 168
Prosjekt til fordypning 253
Til sammen 982

Som hovedregel er fullført og bestått Vg2 Heste- og hovslagerfag grunnlag for å tegne lærekontrakt eller inntak til Vg3 i studieretningen.
Vg2 på yrkesfaglige studieretninger er også grunnlag for å kunne bli tatt inn på et Vg3 allmennfaglig påbygging.

Ved Natur videregående skole kan vi tilby:

 • Studieforberedende Vg3 innen naturbruk (gir generell studiekompetanse)
søk