skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Vg2 Heste- og hovslagerfag

Ved Natur vgs består undervisningen i programområdet for Vg2 Heste- og hovslagerfag av både av teori og praksis. Stalldrift, aktiviteter med hest, og hest og hestehold utgjør de felles programfagene for dette programområdet. I faget aktiviteter med hest rir og kjører elevene en til to ganger i uken gjennom hele skoleåret. Det er en ridelærer med trinn to-utdannelse fra Norsk Hestesenter som har ansvaret for rideundervisningen og det er en kusk i verdenseliten som har ansvaret for kjøreopplæringen. Vi tilbyr også fordypning i konkurranseridning og -kjøring for satsende elever som har en autorisert instruktør. Dette frigjør eleven fra 4-8 skoletimer pr. uke som skal brukes på trening av egen hest for instruktør. Det er ikke et krav om å ha egen hest for å gå Vg2 heste- og hovslagerfag hos oss.

Etter fullført og bestått Vg2 heste- og hovslagerfag kan du gå Vg3 Opplæring i bedrift som lærling over to år for å ta fagbrev i hestefaget eller i hovslagerfaget, og få yrkestittel som hestefaglært eller hovslager. Dersom du ønsker generell eller spesiell studiekompetanse kan du velge å gå Vg3 Studieforberedende innen naturbruk hos oss. Velger du å gå Vg3 Studieforberedende innen naturbruk direkte etter Vg2 Heste- og hovslagerfag kan du få forkortet lærlingetiden i Vg3 Opplæring i bedrift med 6 måneder, dersom du ønsker å gå ut i læra etter Vg3 hos oss.


Beskrivelse av programfagene

Stalldrift
Programfaget omfatter grunnleggende arbeidsprosesser og yrkesøvelse innen daglig drift av stall. Økonomistyring, kvalitetssikring og utvikling og etablering av hest som næring inngår i programfaget. Videre handler programfaget om utstyr, redskaper, verktøy og materialer og grunnleggende teknikk og håndverk. Programfaget dreier seg også om sammenhengen mellom yrkesutøvelse, arbeidsmiljø, naturvern, friluftsinteresser og økonomi. Videre handler programfaget om krav og normer i arbeidslivet, gjeldende regelverk og sikkerhets- og miljøtiltak knyttet til aktiviteter og arbeidsoppgaver.

Aktiviteter med hest
Programfaget omfatter aktiviteter knyttet til omgang med og bruk av ulike typer hester innen tradisjonelle og nye bruksområder. Det handler om stell, håndtering, kjøring, ridning og andre aktiviteter. I dette inngår valg, bruk, tilpasning og vedlikehold av utstyr.

Hest og hestehold
Programfaget omfatter hestens biologi og atferd, forebyggende helsearbeid og sykdomslære. I dette inngår hestens bein og hover. Videre dreier programfaget seg om hestens eksteriør og bevegelse, og om trening, fôring og avlsarbeid. Programfaget omhandler også profesjonelt hestehold og gjeldende regelverk.

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli nye læreplaner i programfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående skole. Bakgrunnen for arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag er ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Endringene på Vg2 vil gjelde fra 2021. Det legges ut informasjon så fort det er endelig bestemt. For mer informasjon se link til Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-skjer-nar/

Fortsatt planlagte tilbud på Vg2:

hest, hund, gartner, skog/villmark/landbruk

Lenke til gjeldende læreplan: Vg2 Heste- og hovslagerfag

For å bli tatt inn på Vg2 Heste- og hovslagerfag må søkeren normalt ha bestått Vg1 Naturbruk eller tilsvarende.

Fellesfag Årstimer (60 min.)
Engelsk 56
Kroppsøving 56
Norsk 56
Samfunnsfag 84
Kjemi 1 140
Felles programfag
Aktiviteter med hest 141
Hest og hestehold 168
Stalldrift 168
Yrkesfaglig fordypning 253/113
Til sammen 982

Som hovedregel er fullført og bestått Vg2 Heste- og hovslagerfag grunnlag for å tegne lærekontrakt eller inntak til Vg3 i studieretningen.
Vg2 på yrkesfaglige studieretninger er også grunnlag for å kunne bli tatt inn på et Vg3 allmennfaglig påbygging.

Ved Natur videregående skole kan vi tilby:

  • Studieforberedende Vg3 innen naturbruk (gir generell studiekompetanse)
×Close search
Search