22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Dette programområdet passer for deg som liker praktisk arbeid og fysisk aktivitet. Det passer like godt for jenter som for gutter.

Du lærer og får erfaring med å ferdes i skog og mark gjennom ulike friluftsaktiviteter som f. eks overnattingsturer ute, skiturer, fiske, leirdueskyting, småviltjakt, orrhaneleik, fjellklatring, rafting, juving, rappellering osv. Det kan variere fra år til år hvilke aktiviteter som blir arrangert.

Du vil også lære mye om generelt skogbruk og hvordan håndtere større og mindre redskaper og maskiner. Praksisen tar du med deg inn i klasserommet, og teorien blir enklere å forstå.

Etter Vg2 Skogbruk har du mulighet for å gå videre i et lærlingeløp innen skogbruk eller ta studiekompetanse.

Dette er noe av det du lærer og opplever i løpet av skoleåret på Vg2:

 • det grunnleggende om samspillet i naturen
 • klare deg ute, kle deg riktig, pakke sekken
 • tenne bål, bruke kart og kompass
 • bruke redskap som motorsag, ryddesag, skogstraktor,
4-hjuling og jernhest
 • kjøre lastbærer i skogen og prøve hogstsimulator
 • god skogskjøtsel
 • forvaltning av skog, fisk og vilt
 • biologisk mangfold
 • miljøvern
 • artene i skogen
 • konsekvenser av hogst og jakt
 • lovverk, næringsspørsmål, drive bedrift

Lenke til læreplan: Vg2 Skogbruk

For å bli tatt inn på Vg2 Skogbruk må søkeren normalt ha bestått Vg1 Naturbruk eller tilsvarende.

 

Fellesfag Årstimer (60 min.)
Engelsk 56
Kroppsøving 56
Norsk 56
Samfunnsfag 84
Felles programfag
Drift og vedlikehold 242
Skogskjøtsel, utmark og bedrift 225
Prosjekt til fordypning 253
Til sammen 982

Som hovedregel er fullført og bestått Vg2 Skogbruk grunnlag for å tegne lærekontrakt eller inntak til Vg3 i studieretningen.
Vg2 på yrkesfaglige studieretninger er også grunnlag for å kunne bli tatt inn på et Vg3 allmennfaglig påbygging.

Ved Natur videregående skole kan vi tilby:

 • Studieforberedende Vg3 innen naturbruk (gir generell studiekompetanse)
søk