skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Fødselsdato *
Må være i formatet dd.mm.åååå (eks: 01.01.1999)

Fornavn *

Etternavn *

Folkereg. adresse *

Postnummer *

Poststed *

Tlf. mobil *

Tlf. privat

Epost *

Gjenta epost *


Generell informasjon
Du kan lese inntaksreglement for natur videregående skole her: Inntaksreglement.
Natur videregående skole tilbyr følgende realfag:
Vg1: 1T matematikk. Vg2: Kjemi 1. Vg3: R1 matematikk og Kjemi 2.
Fagene velges rett etter skolestart høsten 2020 og er uavhengig av hvilket Vg2-løp man velger.

OBS: Huk av på kun en av studievalgene.


Vg1

For søkere til Vg1: Hvilken ungdomsskole går du / har du gått på?


Vg2 Heste- og dyrefag m/fordypning innen:

Vg2 Landbruk og gartnernæring m/fordypning innen:


Vg3


Alle voksne søkere må gjennom en realkompetansevurdering. Mer om dette kan du lese her: Realkompetansevurdering.

Melding

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i studietilbudet.

Ordliste

Generell studiekompetanse

Har du generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. Du må ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller. Generell studiekompetanse kan oppnås ved å fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 i ulike utdanningsprogram, eller ved å fullføre et yrkesfaglig utdanningsprogram bestående av Vg1 og Vg2 pluss Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Spesiell studiekompetanse

Spesiell studiekompetanse kreves for å søke til enkelte utdanninger, for eksempel veterinærmedisin. Det krever at spesielle fag i videregående opplæringer er fullført.

Studiespesialisering

Studiespesialisering er utdanningsprogrammet man velger hvis man vil studere videre ved universitet eller høyskole etter videregående opplæring. Natur videregående skole tilbyr studiespesialisering med realfag.

Yrkeskompetanse

Å ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke. Opplæring i de såkalte lærefagene fører fram til fag- eller svennebrev etter bestått fag- eller svenneprøve. I håndverkspregede fag heter det svennebrev og svenneprøve, i andre fag fagbrev og fagprøve. Opplæringen foregår både i skole og bedrift over totalt fire år eller mer. Opplæring i de fagene som ikke hører inn under lærefagene gir yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev etter tre års opplæring i skole (ofte med innlagte praksisperioder).

Fagbrev

Etter fullført yrkesfaglig utdanning og en periode som lærling i bedrift, får de som består en fagprøve et fagbrev som dokumenterer utdanningen. Det vanligste er å ta to år på skole og to år i bedrift.

Vg1

Vg1 er det første året i videregående opplæring og foregår i skole. Elevene kan velge mellom ulike utdanningsprogram.

Vg2

Vg2 er det andre året i videregående skole og foregår i skole. Dette året begynner elevene å spesialisere seg ved å velge mellom de programområdene som finnes innenfor utdanningsprogrammet de valgte på Vg1.

Vg3

Vg3 er det tredje året med videregående utdanning, som enten foregår i skole eller som to års opplæring i bedrift (læretid).

Ungdomsrett

Ungdomsrett, eller lovfestet rett for ungdom, betyr at ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring har lovfestet rett til tre års videregående opplæring.

×Close search
Search