22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Søknadsskjema blir tilgjengelig fra 1. desember.

Velkommen som søker innen 1. mars 2019.

Ordliste

Generell studiekompetanse

Har du generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. Du må ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller. Generell studiekompetanse kan oppnås ved å fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 i ulike utdanningsprogram, eller ved å fullføre et yrkesfaglig utdanningsprogram bestående av Vg1 og Vg2 pluss Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Spesiell studiekompetanse

Spesiell studiekompetanse kreves for å søke til enkelte utdanninger, for eksempel veterinærmedisin. Det krever at spesielle fag i videregående opplæringer er fullført.

Studiespesialisering

Studiespesialisering er utdanningsprogrammet man velger hvis man vil studere videre ved universitet eller høyskole etter videregående opplæring. Natur videregående skole tilbyr studiespesialisering med realfag.

Yrkeskompetanse

Å ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke. Opplæring i de såkalte lærefagene fører fram til fag- eller svennebrev etter bestått fag- eller svenneprøve. I håndverkspregede fag heter det svennebrev og svenneprøve, i andre fag fagbrev og fagprøve. Opplæringen foregår både i skole og bedrift over totalt fire år eller mer. Opplæring i de fagene som ikke hører inn under lærefagene gir yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev etter tre års opplæring i skole (ofte med innlagte praksisperioder).

Fagbrev

Etter fullført yrkesfaglig utdanning og en periode som lærling i bedrift, får de som består en fagprøve et fagbrev som dokumenterer utdanningen. Det vanligste er å ta to år på skole og to år i bedrift.

Vg1

Vg1 er det første året i videregående opplæring og foregår i skole. Elevene kan velge mellom ulike utdanningsprogram.

Vg2

Vg2 er det andre året i videregående skole og foregår i skole. Dette året begynner elevene å spesialisere seg ved å velge mellom de programområdene som finnes innenfor utdanningsprogrammet de valgte på Vg1.

Vg3

Vg3 er det tredje året med videregående utdanning, som enten foregår i skole eller som to års opplæring i bedrift (læretid).

Ungdomsrett

Ungdomsrett, eller lovfestet rett for ungdom, betyr at ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring har lovfestet rett til tre års videregående opplæring.

søk