Skip to content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Natur videregående skole er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Skolen samler inn opplysninger om deg som interessent, søker eller elev for å kunne gi deg best mulig og relevant informasjon. Vi behandler og oppbevarer dine personopplysninger med respekt og forsiktighet. Registrering og behandling av personinformasjon bygger på avtale og/eller samtykke. Her kan du lese mer om hvordan vi tar vare på dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål knyttet til vår personvernerklæring eller håndteringen av personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post  personvern@natur.vgs.no.

PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Ved bruk av våre nettsider
Når du bruker våre nettsider, samler vi informasjon om aktiviteten din.

Våre nettsider benytter cookies (informasjonskapsler), og ved å bruke natur.vgs.no samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. Dette gjør at vi bedre kan forstå hvordan du bruker vårt nettsted. Informasjonskapslene lagres på våre servere og inneholder blant annet informasjon om IP-adresse, operativsystem, nettleser i tillegg til bruk/navigasjon på nettstedet

De fleste nyere nettlesere, som Chrome, Firefox, Safari, og Opera, er innstilt på å akseptere cookies automatisk. Om du ikke ønsker dette,må du derfor selv velge å endre innstillingene i din nettleser. Merk at dette kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt.

Ved søknad
I forbindelse med søknadsprosessen innhenter vi personinformasjon fra deg.

Formålet med informasjonen:
– For å kunne gi tilbud om skoleplass.
– Behandle søknader og forespørsler.
– Sende deg nødvendig og relevant informasjon.

Ved rådgiving/elevbehandling
Når du er i kontakt med oss for å få hjelp eller informasjon, kan det hende vi har behov for å innhente personinformasjon om deg, slik at vi kan forstå deg bedre og gi bedre hjelp. I slike tilfeller ber vi om samtykke.

Hvis du har et elevforhold hos oss så kan vi loggføre personinformasjon i forbindelse med henvendelser fra deg i elevmappen din, slik at vi kan hjelpe deg på en bedre måte.

Ved bruk av våre digitale fasiliteter og læringsverktøy
For at du skal få tilgang til våre digitale fasiliteter som wifi og internett, skrivere og annen programvare/læringsverktøy, så oppretter vi en personlig brukerkonto til deg, som inneholder din personinformasjon.

INNHENTING AV INFORMASJON

Din personinformasjon innhentes slik:

 • Du fyller ut søknadskjema på nettsiden vår.
 • Du sender oss informasjonen på e-post.
 • Du sender oss informasjonen i posten.
 • Du oppgir informasjonen over telefon.
 • Du møter opp i våre lokaler og gir informasjon til våre medarbeidere.
 • Du får tilgang til vår wifi og internett tjeneste gjennom en brukerkonto.

HVILKE OPPLYSNINGER HAR VI OM DEG?

Vi behandler følgende personopplysninger:

 • Navn
 • Fødselsnummer
 • Adresse
 • E-post
 • Telefon
 • IP-adresse
 • Informasjon om aktivitet og bruk av våre tjenester
 • Fag og karakterer i fag, orden og atferd
 • Fraværsinformasjon
 • Betalingsinformasjon
 • Opplysninger om foresatte
 • Skolerelaterte behov mtp tilrettelegging

UTLEVERING AV INFORMASJON TIL TREDJEPARTER

Vi bruker tekniske systemer som er levert av eksterne leverandører og i denne sammenheng kan din personinformasjon bli videreformidlet til en eller flere av disse systemene.

Vi følger norsk personvernlovgivning for å sikre at dine personlige opplysninger ikke kommer på avveie. Vi har inngått databehandleravtaler med våre eksterne leverandører.
En databehandleravtale skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med norsk regelverk og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger.

Tredjeparter som mottar eller behandler personinformasjon på våre vegne:

 • Itslearning AS (læringsplattform)
 • Statens lånekasse (statlig forvaltningsorgan)
 • Utdanningsdirektoratet/Waade Information System (WIS)
 • VIGO (internettportal for søking til videregående opplæring)
 • Samordna Opptak (internettportal for søking til høyere utdanning)
 • Oslo kommune v/Utdanningsetaten
 • Microsoft Office 365 (programvare leverandør)
 • IST Everyday (skoleadministrativt system)
 • Facebook, Instagram og Kortfri (sosiale medier og skolebevis, frivillig om man ønsker å være med)

INNSYN, RETTING OG SLETTING

Du har rett til innsyn i, retting av og i noen tilfeller sletting av de opplysningene som samles om deg. Denne informasjonen vil kun bli utlevert dersom du leverer en skriftlig og undertegnet begjæring. Denne skal rettes til rektor. Dersom du mener at noe er registrert feilaktig kan du be om retting eller sletting. Du har i tillegg rett til å klage til Natur videregående skole eller Datatilsynet om du mener at vår behandling av dine opplysninger er i strid med reglene.

I henhold til personopplysningsloven §28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål det er laget for, slettes. Vi lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldene lovgivning. Dersom du vil sende en forespørsel om å få dine opplysninger hos oss slettet kontakter du  oss på personvern@natur.vgs.no.

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Informasjonen om behandling av personopplysninger vil kunne bli endret, bl.a. som følge av endringer i våre tjenester, eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger. Gjeldende erklæring vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider.

Kontaktinformasjon:
Natur videregående skole, Strømsveien 323A, 1081 Oslo
personvern@natur.vgs.no
post@natur.vgs.no
Tlf: 22 90 86 00

Kontakt oss

Tlf: 22 90 86 00
E-post: post@natur.vgs.no
Org. nr.: 971526025

Strømsveien 323A, 1081 Oslo

HER FINNER DU OSS

FØLG OSS PÅ:

FACEBOOK
INSTAGRAM

Search