skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Åpen dag på Natur Vgs med inspirasjonsforedrag kl. 17:00-19:00

Natur videregående skole har søkt og blitt med som samarbeidspartner i Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. Vi har signert programerklæringen fordi vi har høy kompetanse innen bærekraftig bruk og forvaltning av norske naturressurser. Vi ønsker å spre vår kompetanse om bærekraft og dyr. Vi ønsker å bidra til byens grønne skifte…

×Close search
Search