22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Etter å ha fullført Vg3 Landbruk vil du ha tilegnet deg kunnskap som vil være til stor nytte hvis du skal drive egen gård, arbeide som avløser eller gårdsarbeider, eller jobbe i andre landbruksrelaterte yrker.

Du lærer/opplever blant annet

 • lage gjødsel- og miljøplan (KSL-krav)
 • få muligheten til å ta autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler (“sprøytesertifikat”)
 • bruke pc/programvare som et verktøy
 • lage avls- og fôrplaner
 • om økonomien i ulike produksjoner
 • legge til rette for regnskapsføring og å føre regnskap
 • bruke kalkyler og økonomiske beregninger som beslutningsverktøy
 • investeringsteori
 • om maskiner og redskaper – bruk og vedlikehold
 • om bygningsteknikk
 • om jord- og plantekultur
 • om fôring og stell av dyr i et moderne landbruk
 • delta på kurs for unge bønder
 • klassetur til utlandet
 • mange utferder og gårdsbesøk
 • praksis på gård høst og vår

Undervisningen foregår 5 dager per uke.

For å bli tatt inn på Vg3 Landbruk må søkeren normalt ha bestått Vg2 Landbruk og gartnernæring eller tilsvarende.

Fellesfag Årstimer (60 min.)
Kroppsøving 56
Felles programfag
Plante- og husdyrproduksjon 337
Utmark og kulturlandskap 140
Gårdsdrift 168
Økonomi og driftsledelse 140
Traktor og maskiner 140
Til sammen 981

Du får yrkeskompetanse med yrkestittel Agronom etter tre års videregående opplæring, og kan gå ut i arbeidslivet.

søk