skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Vg3 Landbruk på Natur videregående skole gir fordypning i landbruk i mindre skala og i urbane strøk, og det blir lagt vekt på entreprenørskap innenfor landbruk og grøntsektor. Utdanningen skal handle om å lage produkter og levere tjenester med utgangspunkt i planter og dyr i landbruksbedrifter. Fagene skal bidra til en levende og bærekraftig landbruksnæring som forsyner samfunnet med mat og andre naturbaserte produkter og tjenester. Naturgrunnlaget og ulike former for produksjon, foredling og tjenester står sentralt. Plante og husdyr vil ha en bred definisjon i dette tilbudet.

Utdanningen gir yrkeskompetanse i landbruk med urban profil og tittelen agronom.

Læreplan for felles programfag:
https://www.udir.no/lk20/lbr03-03

 

Tilbudet er under utvikling og startes opp høsten 2022, hvis det er tilstrekkelig med søkere. Det betyr at det kan søkes om inntak til dette tilbudet for skoleåret 2022/23.

×Close search
Search