skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no
Informasjon Om Skolens Utdanningstilbud

Informasjon om skolens utdanningstilbud

Natur videregående skole er en naturbruksskole i Oslo hvor du kan ta spesiell eller generell studiekompetanse, yrkeskompetanse eller fagbrev.

Vi ønsker å informere om de ressurser vi har tilgjengelig for deg som rådgiver og din skoles 10. klasseelever når de nå skal ta sitt store valg om videre utdanning.

Normalt ville du og elevene møtt oss fysisk på utdanningsmesser som YoU-messa, Fagsafari, ta utdanning-messen eller åpen dag. I tillegg ville vi spurt om å få komme på besøk inn i klasserommet for å fortelle mer om vårt skoletilbud. På grunn av dagens situasjon blir alt dette digitalt.

Slik kan du møte oss på digitale utdanningsmesser i 2021

12. – 15. januar kl. 0900 – 1500 www.tautdanning.no Beregnet på ungdomsskoler i Viken
21. januar kl. 0900 – 1500www.fagsafari.no Beregnet på ungdomsskoler i Oslo
11. februar kl. 1700 – 1900Åpen dag arrangert av Natur videregående (digital)
17. og 18. februar kl. 0900 – 1500www.tautdanning.no Beregnet på ungdomsskoler i Oslo

I tillegg kan vi, dersom du ønsker det, arrangere digitale møter med lærere, enkeltelever og gjerne hele klasser for å snakke om våre tilbud.

Våre digitale ressurser

Skolens hjemmeside

Her ligger all informasjon om skolens studieprogram samt søknadskjema til skolen.

Her ligger i tillegg en chatfunksjon som gjør at du eller enkeltelever kan chatte med oss om ting man ønsker svar på.

Skolens YouTube-kanal

Her kan elevene se informative filmer om skolens fire utdanningstilbud. Filmene kan gjerne brukes i faget utdanningsvalg.

Skolens Instagramprofil

Her legger skolen ut bilder og filmsnutter fra ulike undervisningssituasjoner

Skolens Facebookprofil

Her ligger info om åpen dag, flere videoer og mye annet om skolehverdagen på Natur vgs.

Ikke nok med det… Natur videregående er også på TikTok!

Da YoU-messa ble avlyst lanserte utdanningsetaten en egen emneknagg kalt #dinretning hvor de enkelte videregående skolene kunne presentere sin skole. Her har ungdomsskoleelevene også mulighet til å stille spørsmål direkte til elevene på skolen.

Våre profiler på TikTok:

Naturvgs – skolens profil

KlassehestenUB – ungdomsbedrift på heste- og hovslagerlinja

Naturlighundeliv – ungdomsbedrift på hundelinja

Gartnerelevene – ungdomsbedrift på gartnerlinja

Skogklassen – ungdomsbedrift på skogbruk/villmark/landbruk

Vi gleder oss til å høre fra dere!

Vennlig hilsen

Mari Bronken Hauge

Mari.Hauge@natur.vgs.no

Tlf 22 90 86 06

×Close search
Search