skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Info fra styremøte

På styremøte i går kveld, 15.03.2023, ble det på bakgrunn av lavere søkertall enn tidligere vedtatt at skolen går inn for virksomhetsoverdragelse til Oslo kommune. På bakgrunn av bystyrevedtaket 01.03.2023 og dialog med politikere har vi grunn til å være optimistiske med tanke på en god løsning for fremtiden.

Vi jobber fortsatt aktivt mot politikerne – og krysser fingre for at det blir en god løsning for oss fremover.

Vi har gode krefter som jobber med oss for at det skal bli en god løsning. Senest i dag har vi vært i kontakt med politikere, og fått bekreftet at de (sammen med oss i ledelsen og styret) er svært opptatt av å ivareta elever og ansatte, og gi en trygg og god fremtid for oss og skolen vår.

×Close search
Search