skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Arbeidsmarkedet er stort og spennende, og det er behov for mange unge kloke hoder.

Hvilken karrieremuligheter har jeg ved å gå naturbruk?

Manglende kunnskap om karrieremuligheter ved grønn utdanning har ført til at landbruket står ovenfor store rekrutteringsutfordringer, spesielt hos apparatet som rådgir bonden. Kompetanseløft Trøndersk landbruk lanserer nå en litt annerledes rekrutteringsbrosjyre for grønn utdanning. Her synliggjøres sentrale aktører i landbrukets behov for kompetanse.

Naturbruk gir et fundament for mange karrieremuligheter innafor landbruket.

Kunnskapen om karrieremulighetene i landbruket er lite kjent, og arbeidsmarkedet er stort for den som velger en grønn utdanning, spesielt hvis man velger høyere grønn utdanning.

Denne rekrutteringsbrosjyren er ingen markedsføring av naturbruksskolene eller høgskolene/universitetene som tilbyr grønn utdanning.

Brosjyren tar for seg karrieremuligheter i landbruket, og hvilken utdanningsbakgrunn aktørene som her er intervjuet ser etter, og har behov for i framtiden.

Vi håper brosjyren kan bidra til at flere ser muligheten i grønn utdanning. Arbeidsmarkedet er stort og spennende, og det er behov for mange unge kloke hoder som er interessert i landbruk, selv om de ikke skal overta gårdsbruk, eller det er en stund til overtagelse er aktuelt..

http://www.bondelaget.no/nyheter/hvilken-karrieremuligheter-har-jeg-ved-a-ga-naturbruk-article82196-5083.html

×Close search
Search